Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР“

skc
IMG_6718
На 17 януари 2017 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе работна среща на партньорите по проекта на Община Берковица „Изграждане на Семейно-консултативен център“. Услугата Семейно-консултативен център работи вече 10 месеца на територията на Берковица и Вършец. В края на януари приключва първия етап на финансирането й от УНИЦЕФ. Това бе повод за равносметка и коментар на успехите и предизвикателствата пред екипа на СКЦ и двете общини. Участие в работната среща взеха зам.-кметът на Община Берковица Радослав Найденов, зам.-кметът на Община Вършец Петър Стефанов, представители на УНИЦЕФ, Дирекция Социално подпомагане-Берковица, Отдел „Закрила на детето“ и др. представители на социални институции.

От месец март 2016 г. в кв. Раковица работи Семейно –консултативен център – интегрирана социална услуга – проект на Община Берковица в партньорство с Община Вършец, под ноухауто и финансирането от УНИЦЕФ. Проектът е на стойност 153 000 лева.

Дейностите в Центъра са насочени към  превенция и подкрепа на най-уязвимите семейства с деца в риск на територията на Община Берковица и Община Вършец.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – БЕРКОВИЦА