Община Берковица

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА СЕКТОРНА ПРОГРАМА “КОМЕНСКИ”

Във връзка с изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” на 29 октомври 2014 г. от 13:00 ч. в Гимназия „Д-р Иван Панов“ се проведе работна среща между екипа по проекта и всички партниращи организации.

Цялата информация вижте ТУК.