Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

P1050663logo-erausmПриключи първата работна среща по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +.

DSC05358В периода от 6ти до 12ти ноември 2015 г. се състоя първата работна среща, проведена в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Домакин P1050539на срещата бе Община Берковица, партньор по проекта. Координатор по проекта е Община Елбльог, Полша. Десетчленната полска делегация бе представена от полицаи, учители и представители на общинска администрация Елбльог, участващи като партньорски институции по проекта. В програмата беше включена визита на Общинска администрация Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“, Второ основно училище „Христо Смирненски“, Районно управление на МВР P1050673Берковица, Областна дирекция на МВР гр. Монтана, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана. На 10.11.2015 г. делегацията присъства на официалното откриване на Детска полицейска академия гр. Берковица. На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации. Също така на срещите бяха обсъдени заложените в проекта дейности и цели и бяха разпределени задачите, които екипът по проекта ще трябва да реализира през следващите две години.

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.