Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ JOYRIDE „ОБЩИ РЕСУРСИ И ИНИЦИАТИВИ, ПОСВЕТЕНИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

IMG_2945На 24 януари 2019 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе официална работна среща по проект Joyride „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“. Екипите по проекта от румънските общини Аджиджа и Банеаса и българските Шабла и Берковица обсъдиха устойчивото изпълнение на проекта, основните цели, дейности и очаквани резултати. Гостите бяха посрещнати по стара българска традиция с хляб и мед. На Workshop-а присъстваха зам.-кметовете Ася Велиславова и Радослав Найденов, които поздравиха присъстващите и споделиха, че „Община Берковица посреща гости, а изпраща приятели“.

IMG_2950Основната цел на проект Joyride „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ е устойчиво развитие на туризма чрез оптимално използване на екологичните ресурси, поддържане на важни екологични процеси и подпомагане опазването на природните ресурси, превръщайки биологичното разнообразие в основа за икономическо развитие и социално благоденствие на местните общности. Дейностите по проекта са: управление на проекта, организиране на учебни посещения във всяко партньорско място, завършване на обща оценка на устойчивия туристически потенциал на всеки партньор, разработване на Joyride Стратегия за устойчив туризъм,завършване на маркетингови планове, насочени към туристическото поле на всяко партньорско място, създаване на мрежа на туристическите информационни центрове – TIN JOYRIDE NETWORK, регенерация на природното и културно наследство (туристически пътеки Joyride), организиране на ECO-RANGER лагери, разработване на инструктивен семинар за сертифициране в екотуризма, създаване на фотоалбум, туристически пътеводител и туристическа карта за областите на партньорите на проекта, изработка на уеб-страница, информация и реклама. През следващата седмица предстои провеждането на Workshop в Община Шабла.