Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

UntitledВ град Крайова, Румъния от 28.02.2019 г. до 02.03.2019 г. се проведе среща на партньорите по Проект “Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” (Project No.16.4.2.056). Тридневният семинар беше посветен на справяне с предизвикателствата при изпълнението на проекта. Работната програма на семинара включваше: Пресконференция по проекта, отразена от местни медии (радио и телевизия) проведена в конферентната зала на хотел Ramada Plaza Craiova; Обучителен модул, реализиран от румънския партньор; Срещи между партньорските организации (Асоциация „Рома-Берк”, Университет на Крайова, Община Берковица); Среща с управата на Центъра за консултации по проекта (където се провеждат курсовете и консултациите на членовете на целевата група в Румъния); Среща с представители на Окръжната библиотека „Александру и Аристия Аман“. Екипът на проекта от страна на румънския партньор се състои от преподаватели от Факултета по социални науки към Университета на Крайова. По време на срещите бяха обменени опит и добри практики за разработване на общи дейности, свързани с хората в неравностойно положение на трудовия пазар.