Актуални Новини

РАБОТНА СРЕЩА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

Berkovica-Palilula, 2014.Palilula,15.10.2014., ph. Dragan Vidojkovic (4)На 15 октомври 2014 г. в гр. Ниш, Сърбия се проведе работна среща на екипите по управление на трансграничния проект между Община Берковица и сръбската Палилула „Реконструкция на стадион и спортни съоръжения“. Стойността на проекта е 755 338,05 евро, за българската страна сумата е 644 388, 58 евро. Екипът по управление на проекта от българска страна бе с ръководител зам. кметът на Община Берковица Гергана Антонова, а от сръбска страна са присъствали Бобан Джунич, кмет на община Палилула и Никола Бозич, координатор по проекта.

Целите на срещата са: представяне и оценяване на текущата ситуация по проекта, презентации на традиционни и социални мероприятия, дискусия на тема „Възможности за съвместни действия за подкрепа на спорта в трансграничния район“, координиране на съвместни политики за промотиране на спорта и предвиждане на дейности по организиране на фестивала „Деня на предизвикателствата“.
Планираните дейности по трансграничния проект са: Вътрешен и външен ремонт и подмяна на дограма на спортни сгради, построяване на комбинирано игрище за баскетбол/волейбол, построяване на комбинирано игрище за футбол/ тенис, ремонт и поставяне на нова настилка на писта за биатлон и писта за бягане, ремонт на външна ограда на стадиона, ремонт на съществуващите трибуни за зрителите, закупуване на оборудване за игрищата, подмяна външно осветление и провеждане на спортен фестивал.