Актуални Новини

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ Е ВТОРИЯТ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов, за втори негов заместник е назначен Радослав Георгиев Найденов. Той е роден на 15.02.1974 г. в гр. Берковица. От раждането си до днес е с постоянен адрес град Берковица. Женен с едно дете. Основното си образование Радослав Найденов завършва във Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица. През 1992 г. завършва средно образование в ЛПГ – гр. Берковица.

През 1999 година Радослав Найденов се дипломира в СА „Димитър А. Ценов” гр. Свищов специалност „Счетоводство и контрол“, образователно – квалификационна степен „бакалавър“. През 2001 година завършва втора специалност „Финанси“ в СА „Димитър А. Ценов” гр. Свищов , образователно – квалификационна степен „магистър“.

От 21.11.2000 г. до 14.05.2001 г. е банков служител в ОББ – клон Берковица, от 01.01.2002 г. до 12.12.2011 г. Радослав Найденов е счетоводител и началник склад в „ХИЛ“ АД – гр. Берковица. От 12.12.2011 г. до 04.11.2015 г. е зам.-кмет в Община Берковица.

Приемният ден на зам.-кмета Радослав Найденов е сряда от 13:30 ч. до 16:00 часа. Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 201.