Актуални Новини, Новини

РАДОСТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ

РАДОСТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ

Благодарение на създадената съвместна традиция между ДСП (Дирекция „Социално подпомагане“) – Берковица и Фондация АДРА България по проект „Деца помагат на деца“, 72 деца от община Берковица получават подаръчни пакети за коледните и новогодишните празници.
АДРА предоставя помощ на хора в повече от 130 страни. Чрез партньорство с кметства, организации и правителства, организацията подобрява качеството на живот на милиони хора.
Идеята за проекта „Деца помагат на деца“, по който АДРА България е партньор, се заражда в Германия, където деца, заедно със своите семейства, се организират и подготвят малки коледни пакети за нуждаещи се в други страни в Европа. Осъществява се ежегодно в периода декември – януари.
Децата, които получават подаръци по проекта, са деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – гр. Берковица, деца в приемни семейства, изоставени от родителите си и настанени в семейства на роднини или близки, деца, които се отглеждат в семейна среда от родителите си и при които е установена липсата на финансова възможност за осигуряване на подаръци за Коледа, деца, отглеждани в многодетни семейства и деца с увреждания.
В пакетите, изработени от деца за деца, подрастващите откриват дрехи, играчки, материали за рисуване, лакомства и образователни игри.
Мариан Димитров – Директор на АДРА България, предостави лично празничните пакети. Съдействие при раздаването на подаръците оказва Общинска администрация – Берковица и отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в лицето на Ваньо Андреев – Директор на ДСП – Берковица.
Неописуема е емоцията у децата, когато отворят пакетите! И с радост, усмивки и прегръдки те споделят своята изненада и своята благодарност.