Актуални Новини

РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ СТАРТИРА НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОТ 2 АПРИЛ 2018 Г.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) – План 2016, Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти от 02.04.2018 г.  до 25.04.2018 г.  в Община Берковица. Списъците на правоимащите групи и График за раздаване са изложени в пункта на БЧК Берковица (сградата на Домашен социален патронаж – Берковица, ул. „Мусала“ № 6). Работно време на пункта – от 9:00 ч. – 12:00 ч. и от 13:00 ч.-16:00 ч.

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Пълният график по области е публикуван на интернет страниците на БЧК – www.redcross.bg и на Агенция за социално подпомагане (АСП) – www.asp.government.bg, където се отбелязват и евентуалните актуализации. Пунктове за раздаване на храни има на територията на цялата страна, дори и в най-малките и отдалечени населени места в страната. Подробна информация може да бъде получена от отговорните служители във всяка териториална структура на Агенцията за социално подпомагане, както и в офисите на партньорската организация БЧК.

Лицата и семействата, които през 2017 г. са получили като правоимащи продуктите от първия транш, при втория транш сега се подпомагат с още 7 вида храни – бисквити, леща, консерва скумрия, мед, доматено пюре, лютеница и грах, на  обща стойност 46 лв. Пакетите от втория транш получават и лицата в затруднено положение, които са имали право, но по някаква причина не са успели да вземат раздадените през 2017 г. храни. Разпределени са 5031 тона храни.

Програмата за храни има за цел да подкрепи най-нуждаещите се лица и семейства, като осигурява регулярно храни от първа необходимост, след консултации с Министерството на здравеопазването. До момента АСП успява да изпълни целта, като осигурява ежегодно пакети с храни.