Актуални Новини

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ ПОДХОД КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩЕ“

112233

Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ в Берковица започва изпълнението на проект за трансгранично сътрудничество „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ /Developing a Common Approach to Education in Entrepreneurship at School/ , финансиран от Програма Интеррег V А Румъния – България 2014-2020 на стойност 123 267, 53 евро. Училището е водещата организация. Партньори по проекта са: – Şcoala „Zaharia Stancu“, Rosiori de Vede, Romania и РУО Монтана.

Началната конференция по проекта ще се проведе в гр. Рошиори де веде, Румъния от  2 до 4 август 2017 година. Организира се от румънските партньори от школа „Захария Станчу“. Конференцията ще включва две сесии. На първата (встъпителна) сесия ще се представят трите партньорски организации, екипа за управление на проекта и експертния тим. На втората сесия ще бъде представена мултимедийна презентация за запознаване с проекта – основна цел, обща стойност на проекта и стойности по партньори, основни дейности и очаквани резултати след реализацията. В края на конференцията ще бъде предоставена възможност за отправяне на въпроси от присъстващите.