Актуални Новини, Новини

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

По повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021г. Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video