Актуални Новини, Новини, Обяви

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Берковица – съобщава!

В края на месец юни започва жътвената кампания с което се увеличава опасността от възникване на пожари, поради което от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица напомняме някои мерки, необходими да се спазват преди, по време и след края на жътвата:

  1. Забранява се пушенето и паленето на огън в близост до житните масиви – най-малко на 100м.
  2. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.
  3. Забранява се паркирането на превозни средства и лагеруването в близост до житните блокове и фуражни площадки.
  4. Не се допуска преминаването на МПС  през житните масиви за времето от восъчната зрялост до прибирането на зърното.
  5. Комбайни, трактори, камиони и друга земеделска техника се допуска в блоковете само след извършена проверка от органите за „Пожарна безопасност и спасяване”, след издаден Протокол за изправността на техниката и при спазване на следните правила:
  • Да са в изправност всички възли и механизми;
  • Да са оборудвани с необходимите уреди за пожарогасене;
  • Да са осигурени срещу възникване на статично електричество и с необходимите светлинни и звукови сигнализации;
  • Ежедневно преди излизане на полето да се почистват от натрупан прах, растителни отпадъци и масла;
  1. Преди започване на жътвата, площите трябва да се парцелират на площи от максимум 1000дка. –  чрез ожънване, изнасяне на сламата и изораване на ивици с ширина минимум 10м.

 

Също така, напомняме категоричната забрана за изгаряне на растителни отпадъци, регламентирани в Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на земеделските земи и Наредба Із-1053/19.04.2011г. на МВР. Категорично е забранено и паленето на крайпътни слогове, суха трева по ливадите и стърнища по полето.