Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

 През студените зимни месеци всеки се стреми да осигури топлината в своя дом, но не трябва да се забравят някои правила за безопасност при използването на печките. Поради това от Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” предупреждават: 

–          отоплителните уреди се използват, като се монтират само върху негорима основа. Пред печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима скара излизаща пред нея най-малко на 30 см.;

–          разстоянията до съседни горими предмети трябва да са не по-малко от 80 см.;

–          след всяко презареждане е необходимо плътно да се затварят вратичките на печките;

–          забранява се разпалването на печки на твърдо гориво с леснозапалими и горими течности;

–          забранява се повторното запалване на печки на течно гориво, преди те да са се охладили;

–          забранява се оставянето без контрол на отоплителните ел.уреди;

–          забранява се сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди и на по-малко от 80 см. от тях;

–          при използването на газови печки е необходимо да се осигурява естествена вентилация на отопляваните помещения. Редовно проверявайте изправността на вентилите и газопроводите на подобни печки. Не се допуска използването на газови бутилки в сутеренни помещения и бани;

–          при монтирането на печки във помощни помещения и сгради е необходимо да се спазват същите правила, като задължително техните комини трябва да излизат над покривите на съседните сгради;

  От Ръководството