Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЕРКОВИЦА

По инициатива на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР съвместно с Министерство на образованието и науката през 1999 г. е утвърден статутът на младежките противопожарни отряди (МПО) „Млад огнеборец” като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това е възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни формирования.

Статутът включва и Правила за организиране и провеждане на състезания на МПО „Млад огнеборец”. Те са идентични с Международния правилник за провеждане на младежки състезания по пожароприложен спорт. Международният правилник се утвърждава от Комисията на ръководителите на младежки противопожарни служби (една от деветте основни комисии) на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби CTIF (КТИФ).

В международен план работата с младежките противопожарни служби е сред приоритетите в дейността на органите за пожарна безопасност. В Европа началото на движението на младите пожарникари е поставено през 20-те години на ХХ век. По данни на Международната асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF) в Европа броят на младите огнеборци надхвърля 700 хиляди. Най-силно развито е движението на младите пожарникари в Германия (над 252 хил. млади пожарникари), Австрия, Франция и др.

В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на противопожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност (от 12 до 16 години) и участват в информационно-разяснителни кампании сред населението и други общественополезни акции – главно с екологична насоченост.

Статутът на МПО „Млад огнеборец” включва Примерен устав, в който е заложен принципът на самоуправление на отрядите.

Правилата за състезанието по пожароприложен спорт за млади пожарникари включват елементи от бойното разгръщане с пожарникарски съоръжения и преодоляване на препятствия, като от решаващо значение за доброто представяне е екипността на състезателите (по 10 младежи в един отбор). Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини – „Бойно разгръщане на състезателна пътека” и „400 м щафетно бягане с препятствия”.

Условията, на които трябва да отговарят членовете на младежките противопожарни отряди са: да са на възраст от 10 до 16 години, като състезателната възраст е от 12 до 16 години (навършени в годината на състезанието); да са физически здрави, удостоверено от личния им лекар; да са подали молба-декларация в училището за заявяване на членство, подписана от родител или настойник. За създаване на младежки противопожарен отряд е необходимо сдружаване на минимум 13 на брой ученици.

Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир „Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа „Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН – МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Сърбия.

Състезанията се провеждат първо на районно ниво – от всяка Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. Победителите отиват на областно състезание, където мерят сили с победителите от другите райони в областта. Излъченият областен първенец отива на Републиканско първенство, в което участват победителите от всички области на страната. До момента Републиканските състезания са се провеждали в КК „Албена” през първата половина на месец юни.

Ако се интересувате как във Вашето училище може да бъде сформиран МПО „Млад огнеборец” или как да се присъедините към вече сформиран такъв, за повече информация и съдействие можете да се обръщате към най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” или към съответната областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към НСПБЗН – МВР.

Тази година районните състезания се проведоха на 09.05.2014г. от 09:30ч. на Градския стадион в гр.Берковица. Участваха шест отбора на училища от Общини Берковица и Вършец. С най-добри резултати беше отбора на ОУ „Г.С.Раковски” с.Бързия.

 

 

 

19.05.2014г.                                                              От Ръководството на РСПБЗН

гр.Берковица