Актуални Новини

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

НАЧАЛО НА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН!

untitledНеобичайно високите дневни температури в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в тревните и горски площи. За да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от такива пожари, от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, напомняме категоричната забрана за паленето на крайпътни слогове, суха растителност по ливадите и стърнищата, както в  поземления, така и в горски фонд, регламентирани в Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на земеделските земи и Наредба І-1053 на МВР. Освен, че се носи административно-наказателна отговорност, ако пожарът засегне и гори, деянието е инкриминирано и подпалвача се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000лв.– чл.331, ал.2 от НК.

При разходка сред природата или при движение с автомобил е абсолютно недопустимо да бъде изхвърлена незагасена угарка от цигара. Макар и малка по размери, тя притежава достатъчна „огнева мощ” да запали сухата тревна растителност при попадането си върху нея.

Изхвърлянето на стъклен амбалаж или стъклени парчета сред сухата растителност има ефект на лупа вследствие продължителното слънчево нагряване и също се превръща във фатален огнеизточник.

Паленето на огън за приготвяне на зимнина, се разрешава само на разстояние минимум 10м. от сгради! Огнището се огражда с минерализована ивица – това е ивица, почистена от цялата тревна маса до почвения слой. В никакъв случай огънят не се оставя без наблюдение, а в близост се осигурява съд с вода. При ветровито време не се пали огън-летящите искри и въглени разпространяват огъня в неочаквани посоки, той се разраства и може да обхване намиращи се наблизо сгради

Препоръки в случай на пожар в природата:

Не губете време. Незабавно се обадете на телефон 112.
Дежурните диспечери ще приемат сигнала. Специализираните пожарни автомобили ще пристигнат възможно най-бързо, в зависимост от отдалечеността на мястото и проходимостта на пътя.

До пристигане на пожарните екипи започнете гасителни действия – разбира се, след разумна преценка на риска и опасността за Вашия живот и здраве.

Използвайте наличните в природата гасителни средства – ръчно приготвени метли (тупалки), които се приготвят от сноп начупени клони. Работа вършат също лопати и други предмети, чрез които огънят може да бъде „задушен”.

За да не попаднете в капана на огнената стихия, е важно да познавате „логиката” на горския пожар – той се разпространява по посока на вятъра и „пълзи” по склона нагоре – от ниските към високите планински части. Следователно Вашият маршрут за излизане е в точно обратната посока – надолу по склона и срещу вятъра. Движете се обратно на пожара, перпендикулярно на фронта му.

Потърсете безопасно място – излаз на река, широка поляна или широк път!

През летния пожароопасен сезон е изключително важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас!

 

 

29.04.2013г.                                      От Ръководството на РСПБЗН        

Берковица