Актуални Новини

РЕАЛЕН И ИЗПЪЛНИМ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 ГОДИНА ОБЕЩА КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_2324На проведено заседание на ОбС- Берковица на 12 април 2013 г. кметът Димитранка Каменова заяви, че новият Общински план за развитие 2014 -2020 г. на Община Берковица ще бъде реален и изпълним. В него ще влязат идеите за проекти на общината в новите Оперативни програми. Община Берковица ще очертае визията, приоритетите и конкретните си проекти, посочвайки финансовата рамка, както е предвидено в следващия програмен период 2014-2020 година. На заседанието присъстваха 20 общински съветника, които разгледаха и приеха над 30 докладни. В началото на сесията бе направена промяна в дневния ред. Местният парламент прие отчетите на Дома за стари хора, ДДМУИ и Защитено жилище-Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата им. Гласувана бе и  Общинска програма за енергийна ефективност за 2013 година и актуализираната Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Берковица. По последна точка от дневния ред, на питания на граждани за ремонта на пътя през прохода Петрохан, кметът Димитранка Каменова пое ангажимента да се обърне с писмо до МРРБ за изясняване на въпроса. В каря на заседанието присъстващите бяха запознати със проекта на Търговско-промишлена палата за”Популяризиране на културния туризъм в трансграничния район”.

 

Вашият коментар