Актуални Новини

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СНИМКА И РИСУНКА НА ТЕМА „АРХИТЕКТУРНИТЕ ШЕДЬОВРИ ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД“

Конкурсът е посветен на 55-годишнината от създаването на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана. Той се провежда под патронажа на г-жа Трайка Трайкова – началник на РИО – Монтана. Целта на конкурса е да насочи вниманието на подрастващите към красивите сгради, мостове, кули и други архитектурни обекти, за да развива естетическия им усет и да стимулира творческия им потенциал.

Условия за участие в конкурса:

 • конкурсът се провежда в два раздела „Снимка“ и „Рисунка“
 • право на участие в конкурса имат всички ученици на възраст от 11 до 15 години
 • участието в конкурса за снимка и рисунка е индивидуално
 • всеки участник има право да се включи само с по една творба в двата раздела
 • снимките се приемат в дигитален формат или на хартиен носител /формат 15 х21 см/, а рисунките на формат 35 х 50 като няма ограничения относно използваната техника / графика, акварел, темпер, гваш, колаж, апликация и др./ на творбите
 • дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове във формат JPEG на e-mail: pgsag_m@abv.bg, а рисунките и снимките на хартиен носител да бъдат представени на място или изпратени до пощенски адрес на ПГСАГ – 3400 Монтана, ул. Панайот Хитов 15 А
 • краен срок за получаване на снимките и рисунките – 10 април 2015 г.
 • заедно със снимката или рисунката да бъдат изпратени и данни за автора: трите имена, възраст, училище и телефон, e-mail за контакт, както и кратко описание на снимката, включващо информация за заснетия или нарисуван архитектурен обект и местоположението му
 • авторите предоставят правата върху снимките и рисунките за използването им с нестопанска цел от ПГСАГ-Монтана. В случай на използването на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани
 • не се допускат до участие анонимни снимки и рисунки, чиито автор не е посочил необходимите данни, както и творби, които не кореспондират с посочената тема
 • всички снимки и сканирани копия на рисунките ще бъдат публикувани в профила на професионалната гимназия, във Facebook – https://www.facebook.com /pages/ ПГСАГ-Монтана
 • Критерии за оценка:
 • придържане към темата
 • нестандартна гледна точка
 • композиционно решение
 • съобразяване на снимката и рисунката с посочения по горе формат
 • високо качество в техническо отношение
 • Оценки и награди:
 • представените за участие в конкурса снимки и рисунки ще бъдат оценени от компетентно жури
 • наградите, които журито ще присъди в двата раздела „Снимка“ и „Рисунка“ за най-високо оценените от него творби са:           Второ място – MP3 плейърРезултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17.04.2015 г., а откриването на изложбата ще се състои на 20.04.2015 г. от 14.00 часа във фоайето на гимназията. На церемонията по откриването на изложбата ще бъдат връчени наградите на победителите. По късно ще се организира пътуваща изложба в училищата, от които са победителите в конкурса.
 •            Трето място – USB памет
 •            Първо място – таблет