Актуални Новини

РЕГИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА

20170411_092727На 10 и 11 април град Берковица беше домакин на Регионална научно-практическа конференция по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (2015-2020), организирана от Регионалното управление на образованието – Монтана.

75 учители и директори на училища и детски градини от Област Монтана взеха участие в конференцията, на която под формата на доклади и презентации бяха представени дейности и инициативи свързани с образователната интеграция.

В приветствието си при откриване на събитието Г-н Радослав Найденов – Зам.-Кмет на Община Берковица подчерта, че от изключителна важност е работата на всички заинтересовани страни по проблема на интеграция и обърна внимание на дейностите изпълнявани от Община Берковица, с цел реализиране на Стратегията за образователна интеграция. Приоритет на местната власт е осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование, насърчаване и мотивацията на учениците за участие в образователния процес.

Изнесените доклади отразяваха най-новите търсения на специалистите по отношение на образователните потребности на децата и учениците. Актуални и многообразни акценти се поставиха във връзка с процеса на интеграция    чрез   образование, който дава   възможност   на
учениците от различни етнически групи  да получат необходимата подготовка, гарантираща им пълноценно участие и реализация във всички сфери на живота в условията на пазарна икономика.

В двата работни дни  участва и Г-жа Нина Петкова – Зам.-Областен управител на Област Монтана, която обобщи резултатите от конференцията и отбеляза, че форумът се откроява с отлична организация и високо професионално развитие.