Актуални Новини, Новини

РЕГИСТРИРАН СЛУЧАЙ НА COVID – 19 В ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА

Информираме Ви, че в Детска ясла – Берковица има регистриран положителен резултат за COVID – 19 на лице от персонала. Децата от групата на лицето с положителна проба и двама служители от персонала са поставени под карантина.

В детското заведение са спазени предписанията на здравните власти, като са изпълнени всички указания за действие при констатиране на коронавирусна инфекция в образователна институция.

Призоваваме обществеността към стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки от здравните органи и към лична и обществена отговорност!