АКТУАЛНО

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.05.2022 г.

съветници на РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.05.2022 г.

На 27 май 2022 година, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица, се проведе от редовно заседание на Общински съвет – Берковица.
Общински съвет – Берковица прие отчет за дейността за 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД, представен от Невена Григорова – Управител. Бяха приети и отчет за дейността за 2021 г. на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, представен от д-р Малвина Павлова – Управител и отчет на „МБАЛ“ ЕООД, представен от Юлия Веселинова – Прокурист. Бяха приети и отчетите за 2021 г. за приходите и разходите на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД и на „Обредни дейности“ ЕООД – гр. Берковица.
Общински съвет – Берковица възложи на Общинска администрация – Берковица да води преговори с новите собствениците на автогарата за отсрочка до три месеца, като за този период да потърси и подготви ново предложение за обособено място на автобусна спирка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общински съвет – Берковица прие мерки за подобряване събираемостта на таксите за вода и ограничаване разхищаването на същата както следва:

 • Във връзка с чл. 39, ал. 5, т.1 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, съгласно която за случаите на nompe6umeлu, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. – при нетоплофицирано жилище за всеки обитател.
 • Средствата за водомерите се осигуряват от Общинска администрация и ще се изплащат от абонатите за срок от 6 месеца след монтирането.
 • Всеки абонат поема разходите по изграждането на водомерна шахта или ремонт на съществуваща такава.
 • Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредбата при установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 35, ал. 6 от Наредбата за едногодишен период освен ако се докаже, че периодът е по-малък. В тези случаи, в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване до заплащане на дължимата сума.
 • За възстановяване на прекъсването разходите се заплащат от прекъснатия абонат.
 • „ВиК – Берковица” ЕООД да продължи ежемесечно да събира старите задължения на абонатите.
  Общински съвет – Берковица даде съгласие Община Берковица да отпусне сума в размер на 2000 лв. за финансово подпомагане на вокална формация „Лачени обувки“ в Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр. Созопол. Общински съвет – Берковица даде съгласие да бъде подпомогнат и „Гушански сбор по Спасовден“ със сумата в размер на 2000 лв.
  Общински съвет – Берковица прие Община Берковица да кандидатства в Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на българските общини и декларира, че община Берковица приема и прилага в дейността си 12-те принципа на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Като възлага на кмета на Общината да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на община Берковица в процедурата за присъждане на Европейския етикет.
  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Берковица прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица в следния вид:
  1.Създава се нов чл. 10е със следния текст:
  1.1.Собствениците на извънгабаритни и/или ППС над 12 т. или лицата, които извършват превози с извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства, по общински път MON 1001- в участък от гр. Берковица до зона „Ком”-от началото на ул. “Бук” – до хижа „Ком”-нова“, при превишаване на допустимата максималана маса над 12 тона“ са длъжни да подадат в Общинска администрация Берковица, заявление за издаване на необходимото разрешително по образец. (приложение № 8).
  1.2.Цената за движение на извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства, които ползват общински път MON 1001- в участък от гр. Берковица до зона „Ком” от началото на ул. “Бук”, до хижа „Ком” – нова, при превишаване на допустимата максимална маса над 12 тона, се предлага от кмета на Община Берковица и се определя от Общински съвет – Берковица в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.
  1.3.Желаещите да извършват превози на товари по чл.10е, ал.1 по-горе, подават писмено заявление до кмета на Община Берковица. Собствениците, или лицата, които извършват превоза, или възложителите на превоза са длъжни да подават в общината заявление за издаване на необходимото разрешително 10 дни преди изтичането му.
  1.4.Ограниченията, посочени в ал. 1 по-горе не се отнасят за товарни и специализирани автомобили на аварийните служби за отстраняване на аварии, и снегопочистващата техника.
  Във връзка с докладна записка от Милован Жан Панталеев относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица, с Решение №1063, Общински съвет – Берковица прие: не прекратява предсрочно правомощията на председателя на ОбС – Берковица – Деян Еленков след проведена процедура по тайно гласуване по реда на ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица

Поради изчерпване на дневния ред, Общински съвет – Берковица приключи своята работа и председателят закри заседанието в 16:58 часа.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (337) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3735 (6) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Социални услуги
Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.