АКТУАЛНО

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА

Община Берковица

На 28.01.2022 година се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица чрез видеоконферентна връзка. Присъстваха – 16 общински съветника. Отсъства – 1 общински съветник – Калин Статков – по уважителни причини. Присъстваха още: Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, специалисти от Общинска администрация – Берковица.
Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица откри и ръководи сесията, като обяви предложения дневен ред. Той предложи в дневния ред да бъде включена за обсъждане и разглеждане допълнително внесена докладна записка от група общински съветници от БЗНС, относно прекратяване правомощията на управителя на ВиК-Берковица.
Сесията се проведе при следния дневен ред:
1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2022 година. Докладва – Станислава Витанова – ВрИД Управител
2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица за 2021 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение. Докладва – инж. Иво Димитров – Прокурист.
3.Докладни записки. Докладват – председатели на ПК.
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
По т.1 от Дневния ред, ОбС – Берковица прие доклада на Музеен комплекс – Берковица, включващ информация за дейността през 2021 г., финансов отчет за 2021 г., план-програма и мерки за подобряване на дейността за 2022 г. ОбС – Берковица възлага на ОбА – Берковица и на служителите на Музеен комплекс – Берковица да се разработи в едномесечен срок план-програма за подобряване на развитието и дейността на музейния комплекс, която да включва разнообразяване на културния продукт, обогатяване на рекламната дейност и подобряване на инфраструктурата – сграден и културен фонд.
По т.2 ОбС – Берковица прие отчета за дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за календарната 2021 година, като одобрява набелязаните мерки и насоки.
Беше приета и „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2022 година”.
По решение на ОбС – Берковица беше взето и решение за отпускане на еднократна финансова помощ от 600 лева (шестстотин лева) на двама наши съграждани – Димитър Георгиев Христов от гр. Берковица, за възстановяване на разходи за операция, като се задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни документи. Решение за еднократна финансова помощ беше одобрено и за Петър Йорданов Иванов от с. Бързия, за възстановяване на разходи след пожар на жилищна сграда, като се задължава лицето да представи необходимите разходно-оправдателни документи.
Във връзка с допълнително внесена докладна записка от група общински съветници от БЗНС в ОбС – Берковица, бе взето решение: ОбС прекратява правомощията на управителя на „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, г-жа Даниела Захариева. Като своевременно ОбС – Берковица ИЗБИРА за ПРОКУРИСТ на общинско търговско дружество „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, г-н Йордан Велков.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Скъпи приятели,             Днес отбелязваме деня на Свети Николай Чудотворец – закрилник на банкерите, дарителите и търговците; закрилник на моряците, рибарите

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (646) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.