АКТУАЛНО

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

На 19 април 2017 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация Берковица се проведе редовно заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха приети Годишен доклад за дейността на Сдружението и годишния финансов отчет за 2016 година. Общото събрание одобри бюджета на МИГ за 2017 година и прие план за дейностите, които включват редица информационни и обучителни мероприятия. През 2017 г. местните лидери, представители на уязвимите групи от населението, младежи, предприемачи ще имат възможност да се включат в безплатни обучения по следните теми:

  • „Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен бизнес“;
  • „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“;
  • „Изпълнение и управление на проект“;
  • „Използване на наличния потенциал за производство, билкосъбиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ“

Общото събрание взе и решение за членство в Сдружение „Асоциация Национална Лидер Мрежа“.

 

„МИГ – Берковица и Годеч“ планира да проведе прием на проекти по мерки от одобрената Стратегия за ВОМР, съгласно индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Код на мярката Наименование на процедурата Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (в лв.) Допустими кандидати
19.2-4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” 450 000 лв. Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро измерен в стандартен производствен обем
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 190 000 лв. Земеделски стопани;

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9;

ЕТ и ЮЛ, различни от посочените

19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 450 000 лв. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите  
19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 300 000 лв. Общини Берковица и Годеч – за всички допустими дейности;

Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

Читалища за дейности свързани с културния живот.

 
19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 100 000 лв. Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;  Общини, собственици на горски територии;  Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;  МСП;

Горски стопани, доставчици на услуги

 
19.2-7.6 «Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява»

(по: Член 20, от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

20 000 лв. Юридически лица с нестопанска цел;

Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

МИГ

 

Събранието бе ръководено от инж. Милчо Доцов – Председател на УС на МИГ, който призова към инициативност и предприемчивост за успешното усвояване на одобрения общ бюджет за проекти в размер на 2 933 745 лева и постигане целите на Стратегията за ВОМР, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подробна информация се публикува на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч: www.mig-bg.org

Информация и консултации може да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч“ на адрес: гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, стая 305 и в изнесено работно място на адрес: гр. Годеч, ул. „Република“ №1, стая 302.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

На 19.02.2024 година, от 10:30 часа, пред паметника на Васил Левски (на бул. „Мрамор“) в град Берковица ще се състои

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

МБАЛ-БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ НОВО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В последните дни на м. декември Министерството на здравеопазването предостави на МБАЛ-Берковица нова медицинска апаратура и оборудване от най-висок клас.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.