Актуални Новини, Новини

РЕДОВНО ЗАСЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 23 април 2021 година (петък) от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Дневният ред на сесията ще бъде оповестен допълнително.

 

 ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица