Земеделие

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАприложение 4 – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕприложение 1а – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕприложение 1б – публикувано на 28.02.2022г. приети с решение на ОбС №964/прот. 46 от 25.02.2022г.

Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.:

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приложение 4;

СПИСЪК ИМОТИ ОБЩО ПОЛЗВАНЕприложение 1а;

СПИСЪК ИМОТИ ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕприложение 1б