Природни забележителности

РЕЗЕРВАТ ГОРНА КОРИЯ

Резерват Горната кория се намира по северните склонове на връх Среден Ком, в красива долина, покрита с вековни широколистни и иглолистни гори. На територията на местността се срещат множество защитени видове бозайници, гризачи и птици. Там са разположени и два красиви върха, емблематични за Берковския Балкан – Голям самар и Малък самар. От тях се откриват красиви гледки към околните върхове и към долината и защитената местност Хайдушки водопади. Резервата е създаден е през 1968 година с цел да съхрани типичните за района растителни видове – Смърчови и Елови масиви, и представителите на животинският свят – сърни, диви свине, вълци, лисици, диви котки и др.