Актуални Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Известни са вече официалните резултати от държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и националното външно оценяване (НВО) за Община Берковица. На проведеното национално външно оценяване в края на  4. клас (т.н. малки матури) се явиха 94 ученици от основните училища. Резултатите, положени по четирите предмета, са  както следва:

  1. Български език и литература – среден успех: Добър 4,37
  2. Математика – среден успех: Много добър 4,65
  3. Човекът и обществото – среден успех: Много добър 5,12
  4. Човекът и природата – среден успех: Много добър 5,06

 Резултати от НВО 4. клас – по училища

Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в точки Среден успех
1.ОУ Български език и литература 21 12,86 4,50
2.ОУ 32 10,34 3,75
3.ОУ 15 14,13 4,68
4.ОУ 20 12,05 4,45
ОУ  с. Замфирово 1 11 4.00
ОУ  с. Бързия 5 14,40 4.85
Среден успех по БЕЛ за Община Берковица 4,37
Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в  точки Среден успех
1.ОУ Математика 22 14,32 4,75
2.ОУ 33 13,94 4,75
3.ОУ 15 12,60 4.68
4.ОУ 20 12,40 4.45
ОУ с. Замфирово 1 12 4.25
ОУ с. Бързия 5 15,20 5.05
Среден успех по Математика за Община Берковица 4,65

 

Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в точки Среден успех
1.ОУ Човекът и обществото 22 17,23 5.50
2.ОУ 34 15,71 5,25
3.ОУ 15 16,47 5,32
4.ОУ 20 12,80 4,60
ОУ с. Замфирово 1 15 5.00
ОУ с. Бързия 5 15,20 5.05
Среден успех по Човекът и обществото за  Община Берковица 5,12

 

Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в точки Среден успех
1.ОУ Човекът и природата

 

22 17,14 5,50
2.ОУ 33 15,94 5,25
3.ОУ 15 13,40 4,50
4.ОУ 20 13,50 4,70
ОУ с. Замфирово 1 16 5,25
ОУ  с. Бързия 5 16,20 5.06
Среден успех по Човекът и природата за Община Берковица 5,06

 

На националното външно оценяване в 7. клас са се явили 112 ученици. Средният успех по български език и литература за Община Берковица е Добър 3,86. Средният успех по математика е Добър 3,74.

Резултати от НВО 7. клас – по училища

Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в точки Среден успех
1.ОУ Български език и литература 22 62,86 4,51
2.ОУ 22 37,64 3,73
3.ОУ 30 35,01 4,03
4.ОУ 25 25,8 3,26
ОУ с. Замфирово 9 26,27 2,94
ОУ с.  Бързия 4 65,5 4,72
Среден успех по БЕЛ за Община Берковица 3,86

 

Училище Предмет Бр. явили се Ср. успех в  точки Среден успех
1.ОУ Математика

 

22 36,22 3,78
2.ОУ 22 24,06 3,49
3.ОУ 29 33,03 3,93
4.ОУ 25 25,16 3,45
ОУ с. Замфирово 9 26,77 3,65
ОУ с. Бързия 4 40 4,18
Среден успех по математика за Община Берковица 3,72

 Резултати от Държавни зрелостни изпити за 2017/2018 учебна година

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

Среден успех по БЕЛ: Добър 3,81

Брой явили се: 27 ученици, от които:

– 20 ученици от ЛПГ са избрали за втори зрелостен изпит география и икономика – среден успех: Добър 3,50;

– 4 ученици са предпочели биология и здравно образование и са постигнали успех: Мн. Добър 4,59;

– 3 ученици са се явили на изпит по английски език – среден успех: Много добър 5,02.

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ  „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

  1. Брой на явилите се зрелостници        –     31 ученика

             успех                     точки

2. Среден успех по БЕЛ                                 – мн. добър 4.70               62 т.

  1. Втори ДЗИ: бр. ученици

3.1.  ДИ по СПК                       –  6 уч.            – добър 4.41

3.2. Математика                      – 1 уч.            – среден 3.35             35.5 т.

3.3. История и цивилизация   – 1 уч.            – добър 4.18               53 т.

3.4. География и икономика   – 4 уч.           – мн. добър 4.81          65 т.

3.5. Физика и астрономия       – 1 уч.           – добър 4.26                54.5 т.

3.6. Философски цикъл           – 1 уч.           – добър 4.29                55 т.

3.7. Биология и ЗО                   – 7 уч.           – добър 4.43                58 т.

3.8. Английски език                 – 7 уч.           – мн.добър 5.64            82 т.

Общо в ЛПГ и ПГ „Д-р Иван Панов“ 58 зрелостници са положили изпит по БЕЛ. Средният успех за двете гимназии е Добър 4,25. Анализът на резултатите сочи, че в сравнение с миналата година има лек ръст – за съпоставка: през 2016/ 2017 учебна година средният успех по БЕЛ е бил  Добър 4,05. Най-висок е успехът по английски език, запазвайки високото ниво от предходните години. Най-нисък е успехът по математика.