Актуални Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ БАЛОТАЖ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА 01.11.2015 г.

Секция № Място на гласуване, Адрес Населено място Димитранка Каменова инж. Милчо Доцов
120200001 Търговски обект – ул. “ Мрамор” Берковица 68 73
120200002 Лесотехническа гимназия-Ул.”Калето” 2 Берковица 136 147
120200003 Лесотехническа гимназия-Ул.”Калето” 2 Берковица 135 145
120200004 Пенсионерски клуб-Пл.”Й.Радичков”№4 Берковица 112 121
120200005 Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 Берковица 144 124
120200006 Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 Берковица 120 137
120200007 ІІІ ОУ- ул.”Ашиклар” №1 Берковица 134 121
120200008 І ОУ – ул.”Ст.Стамболов” Берковица 153 135
120200009 Гимназия –Ул.”Д-р Ив.Панов”№2 Берковица 97 134
120200010 ІІ ОУ- ул.Еделвайс”№1 Берковица 90 100
120200011 ІІ ОУ- ул.Еделвайс”№1 Берковица 140 138
120200012 Салона на Държавно Горско Стопанство Берковица 168 115
120200013 Икономическа школа- Ул.”Ашиклар”№16 Берковица 119 118
120200014 ЦДГ”Звънче”- Ул.”Добруджа”№24 Берковица 118 137
120200015 ІІІ ОУ- ул.”Ашиклар” №1 Берковица 95 129
120200016 Център за работа с деца в Жк.Изгрев Берковица 168 141
120200017 Завод”Аркос-метал”- Берковица 138 138
120200018 ІV ОУ – ул.”1-ви май” № 38 кв. Раковица Берковица 306 161
120200019 ІV ОУ – ул.”1-ви май” № 38 кв. Раковица Берковица 235 167
120200020 Салона на дома- Ул.”Ст.Стамболов”№ 32 Берковица 22 27
120200022 Кметството- ул.”Главна”№86 С.Мездрея 51 69
120200023 Кметството- ул.”Първа”№28 С.Бокиловци 32 31
120200024 Търговската сграда –ул.”Първа”№5 С.Костенци 27 14
120200025 Читалището – ул.”Първа”№44 С.Комарево 24 14
120200026 Салона на кметството-ул.”Десета”№27 С.Песочница 11 4
120200027 Кметството – ул.”9-ти септември” № 21 С.Балювица 16 17
120200028 Читалището- ул.”Главна” С.Гаганица 78 80
120200029 Салона на кметството – ул.”Живовска” С.Бистрилица 36 37
120200030 Сградата на РПК –І етаж С.Котеновци 31 65
120200031 Търговската сграда- ул.”Първа” № 38 С.Лесковец 8 19
120200032 Здравната служба – ул.”Втора”№4 С. Черешовица 25 30
120200033 Салона на км.наместничество- С. Пърличево 9 16
120200034 Клуба на кметството- ул.”В.Левски”№28 С. Ягодово 67 37
120200035 Пенсионерски клуб ул.”Г.Димитров” С. Слатина 58 73
120200036 Училището – Ул.”Петроханска”№195 С.Бързия 147 236
120200037* Читалището – ул.”В.Левски”№2 С. Бързия

С. Цветкова бара

126 274
120200038 Салона на кметството – С. Боровци 226 214
120200039 Читалището – ул.”Л.Младенов” № 1 С.Замфирово 155 156
120200040* Кметството – ул. “ З.Попов”№29 С.Замфирово

С. Рашовица

131 159
Общо действителни гласове 8009 в т.ч.: 3956 4053

 

 

Гр. Берковица, без кв.Раковица: Д.Каменова – 2157 гласа       инж. Милчо Доцов – 2180 гласа

кв. Раковица:                                Д.Каменова –   541 гласа     инж. Милчо Доцов – 328 гласа

Селата:                                         Д.Каменова – 1258 гласа    инж. Милчо Доцов –1545 гласа