Актуални Новини, Новини, Обяви

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА РЪКОВОДИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ “ – ГР.БЕРКОВИЦА

Списък