Актуални Новини

РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА МИШКОВЕЦ

На 28.11.2019 г. е подписан Протокола за стартиране на ремонтно-възстановителлни дейности на язовирна стена Мишковец, които се отнасят за следните елементи и съоръжения към нея:

  • Преливник, бързоток, енергогасител;
  • Входна, изходна шахта, основен изпускател;
  • Корона, сух, мокър откос;
  • Почистване, укрепване и оформяне коритото на реката след язовирната стена;
  • Изграждане на контролно-измервателна система;
  • Прилежащи съпътстващи дейности.

От 28.11.2019 г. започва и контролирано изпускане на яз. Мишковец.