Актуални Новини

РЕМОНТ НА ГЛАВНИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В БЕРКОВИЦА

IMG_8845Цялостно преасфалтиране и ремонт предстои на улиците „Александровска“ и „Николаевска“ в Берковица. Пътните артерии са с натоварен трафик. Екипи на пътностроителната фирма „СТРОЙКО 2002“ ЕООД, изпълняваща проекта на общината, на мястото на старите бордюри и тротоарни плочи поставят нови. Предстои и цялостно преасфалтиране и смяна на осветлението. Сумата за рехабилитация и основен ремонт на двете улици е над 2 300 000 лева без ДДС. Проектът на Община Берковица е по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони.

IMG_8860Благоустрояването на жилищните комплекси, преасфалтирането и изграждането на тротоари за пешеходци ще подобри градската пътна инфраструктура, а с това ще се постигнат и целите, заложени в Програмата за управление на кмета на Община Берковица за периода 2011-2015 година. Стремежът на общинското ръководство е в общината да се създадат реални условия за привличане на инвестиции, туристи и гости на града.