Архив

“Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 по плана на град Берковица”

“Ремонт на градинка, находяща се в ПИ 03928.512.418 по плана на град Берковица

1. Публична покана

2. Документи за участие

3. Протокол от работата на комисията

4. Договор