Места за хранене

РЕСТОРАНТ “ПОД МАНАСТИРСКИТЕ ОРЕХИ”

с. Цветкова Бара, общ. Берковица,
Клисурски манастир“Св.св. Кирил и Методий”,
тел. 0885 225 758