Актуални Новини

РЕЦИТАЛ В ПЪРВО ОУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

На 04.12.2012 година в 1.ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  гр. Берковица, се проведе рецитал  „За него живота, направил бих всичко” по повод 103 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров. В него взеха участие ученици от ІІ до VІІ клас, които проявиха изключителен интерес към творчестовото на поета. На регионалния рецитал, който ще се състои на 06.12.2012 година в художествената галерия „К. Петров”, гр. Монтана, ще участват:

1. Атина Ивайлова Трайкова – VІІ А клас – стихотворение “Писмо”.

2. Благовест Сашов Каменов – V А клас – стихотворение “Ще бъде стар”.

3. Лидия Цветанова Тасева – ІІІ клас – стихотворение ” Песен”.

 

Вашият коментар