Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ОТ 11.11.2020 Г.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в област Монтана свързана с разпространението на COVID-19 и предложения от директори на учебни заведения, на заседание от 11.11.2020 г. Областния медицински съвет на област Монтана взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Учениците в гимназиален етап на ПМПГ „Св. Св. Климент Охридски“ гр. Монтана да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември 2020 г. (включително).
  2. Учениците от ПГПЧЕ „Петър Богдан“ гр. Монтана да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември 2020 г. (включително).
  3. Учениците от 3а клас в Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица да се обучават в електронна среда от разстояние до 13 ноември 2020 г. (включително).
  4. Учениците от Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица, в прогимназиален етап на обучение, да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември 2020 г. (включително).

reshenie_11_11