Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ГРУПА ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛОЩАД „ЙОРДАН РАДИЧКОВ”“

Писмо

Протокол