Актуални Новини, Новини

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА „ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕТО МОНТАНА-СОФИЯ С ТУНЕЛ ПОД ПЕТРОХАН

Решение