Актуални Новини

РЗИ – МОНТАНА КОНСТАТИРА ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА В БЕРКОВИЦА Е ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

11122След извършени пробонабирания на 23 и 24 октомври 2014 г. на проби питейна вода от Берковица, РЗИ-Монтана констатира, че питейната вода отговаря на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Писмо РЗИ-Монтана