Актуални Новини

РЗИ – МОНТАНА ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА РЕАЛЕН РИСК ОТ ВЛОШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ В БЕРКОВИЦА

11122С Предписание на РЗИ-Монтана за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от 5 септември 2014 г. е установени, че във връзка с обявеното бедствено положение от наводненията съществува реален риск за влошаване качествата на водата за питейно-битови цели в гр. Берковица.

Водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели.

За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската мрежа.