Актуални Новини

РИОСВ – Монтана

ПОКАНА

На 1 март от 14,00 часа РИОСВ-Монтана организира  в Детски център „Камбанка“ пресконференция за берковската общественост във връзка с изпълнението на проект:   „Разработване на план за управление на ЗЗ „Берковица“ – BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО“. Проекта касае защитена зона BG 0002090 „Берковица“, чиято територия обхваща землищата на гр. Берковица, селата Ягодово, Мездрея, Бокиловци, Песочница, Бързия, Слатина, общ. Берковица и село Драганица, общ. Вършец.

Целта на проекта е запознаване с дейностите.

Вашият коментар