Актуални Новини

РОДИТЕЛИ НАУЧАВАТ КАК ДА ПРЕДПАЗЯТ ДЕЦАТА СИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

DSC02846LOGOНа 17 февруари от 17:00 часа в Трето ОУ „Иван Вазов“ се проведе родителска среща, на която г-жа Филонка Горанова, секретар на „Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ представи на вниманието на родителите темата „Как да предпазим детето си от престъпление?“. 

DSC02857Родителската среща се проведе във връзка с изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”. В присъствието на полицейски служители на Районно управление „Полиция“ гр. Берковица, представители на Общинска администрация Берковица, Директора на Трето ОУ „Иван Вазов“ и  учители бе представен „Наръчник за родители“, като темите засегнати по време на презентацията бяха относно днешните заплахи в училище: училищен тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, педофилия в интернет, онлайн тормоз, секстинг, психоактивни вещества и пътна безопасност. Филонка Горанова призова родителите при настъпил проблем в училище да потърсят помощ от учители, психолози и експерти.

Този проект е финансиран
с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и
от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.