Актуални Новини

РОТАРИ КЛУБ БЕРКОВИЦА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

По покана на народният  представител Петър Якимов, паст президент 2007/08, членове на Ротари клуб Берковица посетиха Народното събрание на Република България, където бяха приветствани  от всички народни представители в пленарна зала.

Ротарианците от Берковица начело с президента на клуба 2013/14 адвокат Георги Горанов се запознаха с историята и настоящето на Българския Парламент и проведоха своя редовна клубна среща в зала „Запад“. Темите в дневния ред включваха освен  текущи ротариански дела и два въпроса, които бяха разгледани задълбочено.

Във връзка със сполетялата злополука дългогодишния член на клуба Снежана Кръстева,  се търсеха пътища за оказване помощ и съдействие от страна на всички приятели от клуба.

След направени срещи и  справки в МОСВ, РИОСВ и Община Берковица  Петър Якимов докладва за възможностите за осъществяване на идеята на нотариус Огнян Каменов елект президент 2014/2015 на Ротари клуб Берковица, за проучване дали е възможно отварянето на пещера ПЗ“Мраморната пещера“. След като стана ясно, че е възможно отварянето на пещерата, всички приеха предложението на г-н Якимов клубът да  финансира оформянето на входа на пещерата и съвместно с кмета на Община Берковица да се търсят възможности за предоставяне ползването на пещерата от държавата за местна атракция и експлоатиране в полза на обществото.

Във втората част на посещението си гостите от Берковица се срещнаха и с народните представители Златко Тодоров и д-р Илиян Тимчев, които отговориха на поставените им въпроси.