Актуални Новини

РОТАРИ КЛУБ БЕРКОВИЦА ДАРИ КОМПЮТРИ

Dar_comp_1_2015Ротари клуб Берковица се включи в проект „Рестарт“ на община Лозана, Швейцария и дари два компютъра на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – гр. Берковица. Проектът цели да предостави възможност на неправителствени институции, организации и заведение, предоставящо социални услуги за възрастни хора, хора с увреждания и такива в неравностойно положение да получат дарение на компютри с цел  подпомагане и обучение на лицата от упоменатите целеви групи.

DarenoПроектът предвижда дарените компютри да бъдат използвани за придобиване на компютърни умения възрастни хора,  хора с увреждания или лица в неравностойно положение – да могат да се обучават, да общуват, да усвояват социални умения или да прекарват свободното си време по интересен и полезен за тях начин.
Целите на проекта са:
– Обучение за работа с компютърни програми;
– Обучение за работа с интернет на целевите групи;
– Придобиване на социални умения.