Актуални Новини

РОТАРИ КЛУБ – БЕРКОВИЦА ДАРИ КОМПЮТРИ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ И ЧИТАЛИЩЕ

RK BerkРотари клуб Берковица се включи в проект „Рестарт“ на община Лозана, Швейцария и дари по един компютър на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица, Клуб на пенсионера – гр. Берковица и Народно читалище „Съгласие“ – с. Гаганица.

Проектът цели да предостави възможност на неправителствени институции, организации и заведения, предоставящи социални услуги за възрастни хора, хора с увреждания и такива в неравностойно положение да получат дарение на компютри с цел подпомагане и обучение на лицата от упоменатите целеви групи.

DarenoПроектът предвижда дарените компютри да бъдат използвани за придобиване на компютърни умения от възрастни хора, хора с увреждания или лица в неравностойно положение – да могат да се обучават, да общуват, да усвояват социални умения или да прекарват свободното си време по интересен и полезен за тях начин.

Конкретните целите на проекта са:

–          Обучение за работа с компютърни програми – Клуб на пенсионера „Берковски кестен“, НЧ „Съгласие – 1898“ – с. Гаганица и Дом за IMG_0285IMG_0304стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица;

–          Обучение за работа с интернет на целевите групи;

–          Придобиване на социални умения.