Актуални Новини, Новини

РОТАРИ КЛУБ – БЕРКОВИЦА ДАРИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН ЕХОГРАФ НА МБАЛ – БЕРКОВИЦА

Ротари клуб – Берковица изпълни проект DG1904 за подобряване на детското здраве, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища, като дари на детско отделение на МБАЛ – Берковица мултифункционален дигитален ехограф,  електрическа аспирационна помпа (вакуум аспиратор) и 2 броя инхалатори. В момента се провежда обучение на медицинския персонал за работа с него. Основната целева група по проекта са децата на територията на община Берковица, община Вършец и община Георги Дамяново – потенциални пациенти в детско болнично отделение на МБАЛ – Берковица (0-18 г.).
През последните години се увеличи броят на респираторните заболявания, както и рискът за преминаването им в хронични такива. Използването на съвременна и качествена апаратура за лечение е основна предпоставка за повишаване здравето на децата и елиминиране на риска от хронични заболявания. С модерния ехограф ще се извършва бърза и точна диагностика, която в редица случаи е решаваща за спасяването на детски живот.
Наличието на съвременна и качествена апаратура за лечение ще допринесе за повишаване здравето на децата, елиминиране на риска от хронични заболявания, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища.

IMG_20200519_110826-1024x768