Актуални Новини

РУ-БЕРКОВИЦА С ОТЧЕТ ПРЕД НАСЕЛЕНИЕТО

РУ-Берковица предостави график за провеждане на отчетите пред населението за дейността на управлението през 2017 г. от служителите по териториално обслужване на населението във връзка с Инструкция № 8121з-823/05.11.2014 г., изменена и допълнена с Инструкция, рег. № 8121з-926/05.08.2015 г. за организацията на дейността в МВР по териториално обслужване на населението.

 1. с. Гаганица – 19.02.2018 г. от 9:30 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 2. с. Котеновци – 19.02.2018 г. от 10:30 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 3. с. Лесковец – 19.02.2018 г. от 11:30 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 4. с. Черешовица – 19.02.2018 г. от 13:00 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 5. с. Бистрилица – 20.02.2018 г. от 11:00 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 6. с. Боровци – 20.02.2018 г. от 09:30 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 7. с. Комарево – 20.02.2018 г. от 11:30 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 8. с. Костенци – 20.02.2018 г. от 14:00 ч. (Д. Генов, Ив. Иванов)
 9. с. Мездрея – 21.02.2018 г. от 11:00 ч. (Н. Стоянов, Т. Гогов)
 10. с. Бокиловци – 21.02.2018 г. от 13:00 ч. (Н. Стоянов, Т. Гогов)
 11. с. Песочница – 21.02.2018 г. от 15:00 ч. (Н. Стоянов, Т. Гогов)
 12. с. Замфирово – 20.02.2018 г. от 11:00 ч. (Н. Стоянов, М. Иванов)
 13. с. Пърличево – 20.02.2018 г. от 13:00 ч. (Н. Стоянов, М. Иванов)
 14. с. Балювица – 20.02.2018 г. от 15:00 ч. (Н. Стоянов, М. Иванов)
 15. с. Ягодово – 26.02.2018 г. от 13:00 ч. (И. Иванов, Г. Василев)
 16. с. Слатина – 26.02.2018 г. от 15:00 ч. (И. Иванов, Г. Василев)
 17. с. Бързия – 27.02.2018 г. от 13:00 ч. ( И. Иванов, Г. Василев)
 18. гр. Берковица, кв. Раковица – 27.02.2018 г. (И. Иванов, Д. Кацарски)