Актуални Новини, Новини

УЕБСАЙТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

Лого Община Берковица

Уебсайтът на отличената за иновативност в управлението Община Берковица, отговаряйки на изискванията на Стандарта на Европейската общност за осигуряване на достъпно съдържание EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), вече е с допълнително улеснен дигитален достъп за хора в неравностойно положение:
• хора с различна степен и вид на зрителни проблеми;
• незрящи / с частична или пълна слепота, използващи софтуерни “Четци на екрани” за дигитално съдържание;
• хора с проблеми в моториката;
• хора с епилепсия;
• хора с ХРНВ (ADHD) / Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност;
• хора с дислексия (Dislexia) / затруднение с лексиката, предимно при четене и писане;
• хора с когнитивна-интелектуална недостатъчност (Cognitive disorder);
• хора с различни видове неврологични и/или психични разстройства водещи до затруднения при възприемането, запомнянето и усвояването на информация;
• хора с определени форми на аутизъм (Autism);
• хора с диспраксия (Dyspraxia – DCD) / Неврологично разстройство, което причинява проблеми в координацията на движенията;
• хора с дискалкулия (Дyscalculia) / разстройство, водещо до проблеми или невъзможност на възприемане значението на числата, извършване на числени операции, смятане и други форми на боравене с числена информация;
• хора с дисграфия (Dysgraphia) / разстройство, водещо до проблеми при писменото изразяване и правилната подредба на букви и символи в писмена форма;
• хора с множество други възможни форми на затрудненост при възприемане и боравене с дигитална информация в следствие на различни видове здравословни проблеми, синдроми, увреждания, болестни състояния и прочие.