Актуални Новини

СВЕТОВЕН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

 

Във връзка с честване на Световния ден на социалната работа и Седмица за действие – 20 – 26 март 2012 г. Дирекция социално подпомагане Берковица е планирала мероприятия по отдели. На 21 март 2012 г. отдел “Социална закрила” организира “Социален работник за 1 ден” – по две деца от ЛПГ и гимназия “Д-р Иван Панов” ще работят като социални работници в ДСП,  и “Събеседник за 1 час” – всеки социален работник на 22 март 2012 г. ще посети по двама самотни възрастни хора, и ще разговаря на теми, избрани от тях. Отново на 22 март 2012 г. отделът “Хора с увреждания и социални услуги” в Клуба на инвалида гр. Берковица и на 23 март 2012 г. в Клуба на пенсионера гр. Вършец ще проведе работна среща с ръководството на клубовете, с цел разискване на актуални теми във връзка с интеграцията на хора с увреждания. Отдел “Закрила на детето” ще проведе информационна кампания на тема “Стани приемен родител”. На 23 март 2012 г. на центъра на Берковица ще се раздават брошури.

Вашият коментар