Актуални Новини, Новини, Община Берковица

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДЕРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. – 88 371

 Работни места за специалисти с висше образование

   1 лекар ендокринология

   1 лекар неврология

   1 лекар нефрология

   1 лекар анестезиология

   3 рехабилитатори по ЗИХУ

   1   кредитен експерт

   1 възпитател –начален етап

   2 детски учители

   1 медицинска сестра – 4 часа

   1 социален работник

   1 помощник директор учебна дейност

   1 ресурсен учител

 Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо образование

 1 Главен енергетик    

1   кредитен консултант

5   шофьори на ТИР

1   кредитен експерт

1 общ работник поддръжка сгради – 4 часа