Актуални Новини, Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 4 юни КЪМ ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371, съобщава свободни работни места към 4 юни 2015г.
-работни места за пециалисти с висше образование: 2 мед.сестри /по ЗИХУ/, 1 учител,детска градина.
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование: 1 шивач; 1 кредитен специалист,банка; 2 общ работник; 1 шлайфист; 1 инструменталчик.