Актуални Новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 08.11.2018 г. КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371, съобщава свободни работни места към 8 ноември 2018г. -работни места за специалисти с висше образование: 1 рехибилитатор по ЗИХУ, мед.сестра по ЗИХУ. Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование: 10 шивачи мъжко/дамско облекло, 10 шивачи мъжко/дамско облекло, 8 шивачи мъжко/дамско облекло, 10 шивачи мъжко/дамско облекло, 4  гладач, 3  гладач, 1 продавач- консултант, 4 работник, полагане на пътна настилка, 4   работник, строителство, 1  чистач, производствени помещения, 1  работник, консервна фабрика, 10  шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, 8 общ работник, строителство на сгради, 8   работник, строителна изолация, 1 резач камъни, 5   общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, 5   пастир, 10 работник, пастировка,  1 готвач.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА   – ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ с адрес: ул. ”Христо Ботев” 42, етаж 2 – 0952 74 038 съобщава за 3 свободни места за шофьор, автобусен.